Trakya Kent Konseyleri Birliği Toplantısı Yapıldı
Malkara Kent Konseyi Başkanı Ali İhsan Uslu, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Keşan Değirmen Tepe Restoran'ında düzenlenen Trakya Kent Konseyleri Birliği Toplantısına katıldı.
Bu Haber 201 defa okundu.
20 Kasım 2018 Salı 11:36:11

“Saros'uma Dokunma“ konulu düzenlenen toplantıya; Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük katıldı.

Malkara Kent Konseyi, Trakya Kent Konseyleri Birliği ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği'ne üye olduğunu belirten Malkara Kent Konseyi Başkanı Ali İhsan Uslu; “Tüm üye kent konseyleri ile özellikle yerelde ve tüm yurtta daha yaşanır bir çevre için çalışmalarımızı yapmak amaçlarımızın başında geliyor. Trakyamız'da da kent konseyleri olarak takipte olduğumuz ve müdahil olmaya çalıştığımız çevre tahribatlarını ve çevre koruma kurallarına aykırılık yapanları onaylamıyoruz.

Toplantı Salonunda hazırlanmış olan konu maddelerini Malkara Kent Konseyi adına onayladık.“ dedi.

“Saros'uma Dokunma“ adlı  toplantıya konu olan maddeler ekte yer almıştır.

TOPLANTI SONUÇ BİLDİRİSİ


Trakya Kent Konseyleri Birliği 2018 Sonbahar Toplantısı Keşan Belediyesi ve Keşan Kent Konseyi ev sahipliğinde Keşan Değirmentepe Tesisleri'nde yapıldı. 'FSRU Gemi İskelesi, Sahillerin Kirliliği sorunu ve çözümü, Sahillerin Kiralanması' ana konusunun yanında 'Kent Kirliliği ve yapılması gerekenler' ile 'Madde Bağımlılığı, Kullanımı ve Mücadelesi' konularının tartışıldığı, toplantının sonuç bildirisini şöyle açıkladı:
Doğal varlıklarımızı korumak ve gelecek kuşaklara koruyarak taşımak hepimizin öncelikli sorumluluğudur. Bölgemizdeki denizlerin, sulak alanların, su varlıklarımızın korunması, flora, fauna ve yaşam için büyük bir önem taşımaktadır.


Bir problem onu oluşturan düşünce sistemi ile çözülemez. Habitatı korumadan Saros körfezini ve Trakya'yı koruyamayız. Saros Sazlıdere FSRU Limanı ve Boru Hattı Projesine Trakya Kent Konseyleri Birliği olarak karşıyız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Doğa korumasını ve yaşam savunmasını Trakya'da bilinç, kararlılık ve özveriyle başaracağız.


Milli Park statüsünde ve 1.Doğal SİT Alanı olarak koruma altında olan Gala Gölü ile Tabiatı Koruma Alanı olan Pamuklu gölünden çeltik sulaması için su kullanılması, kontrolsüz yasak avcılık, tarımda kimyasal gübre ve ilaçların kontrolsüz olarak kullanılması doğal varlıklarımızın zarar görmesine ve Trakya ekolojisinin tahribatına yol açmaktadır.


Su kirliliği bölgemizde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını, doğal varlıkları ciddi olarak tehdit etmektedir. Ergene nehrinin Istranca'lardaki kaynakları üzerinde onlarca patlatmalı taş ocakları yeraltı ve yüzey sularını kirletmekte ve yok etmektedir. Ergene havzasının kirletilmesi ve bu kirletmeye göz yumulması devam etmekte olup kirliliğin kaynağı olan sanayi tesislerinde ileri arıtma halen yapılmamaktadır. Kirletenlere karşı etkin idari tedbirler uygulanarak kirliliğin kaynağında engellenmesi, kirletenlerin yargılanması bölge halkının talebidir.


Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanma da öncelikle kamu yararı gözetilir. Erikli kumsalları başta olmak üzere tüm Trakya kumsallarının kiralanması kararlarından vazgeçilmelidir. Korumacılıktan, halkın kıyılardan serbestçe yararlanma hakkından uzak kararlar kamu yararına ve Kıyı Kanununa açıkça aykırıdır.


Çevre Kanununda yapılması planlanan değişiklikler sonucu en hassas eko sistemlerin bulunduğu alanlarda YEKA ön lisansı verilmesi kumul ve kıyı ekosistemini yok edecektir. Uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan türlerin ve habitatların yok olması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.


Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı, toplum olarak, kurumlar olarak somut destek çalışmaları ile mücadele etmeliyiz. Uyuşturucuya karşı mücadelede rehabilite merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi için Kent Konseyleri olarak daha etkili çalışmalar yürüteceğiz.


Koruma altına alınan Kırklareli Dokuzhöyük ovasının üzerine kurulması planlanan kömürlü termik santrala karşı, Uzunköprü Kavacık köyünde köy halkına rağmen kurulmak istenen, Çevre Düzeni Planlarına aykırı, Tarım Topraklarını Koruma mevzuatına aykırı Karma OSB projesine karşı bilimsel, hukuksal ve toplumsal olarak toprağımızı, havamızı ve suyumuzu korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Malkaram Şehir Portalı