Emin Borazan
Murat Hüdavendigar ve Malkaralı Yeğan Reis Baba
4 Nisan 2018 Çarşamba 15:52:52
Bu Yazı 1239 defa okundu.

Osmanlı padişahları Anadolu'daki fetih hareketlerinde olduğu gibi, Rumeli'nin fethi ve iskanında da dini önderler, ahi grupları ve ilmiye sınıflarını destekleyerek, Rumeli'nin islamlaşıp Türkleşmesini sağlamıştır. Rumeli'de ıssız beldeleri kalkındırmak, yurtları canlandırmak, terk edilmiş diyarlara hayat vermek, köyler kurmak yanında fetih hareketlerine de katılan bu dervişler, Rumeli'nin iskan ve güvenliğinde çok önemli bir yere sahipti.

Ahi ve dervişlerin Osmanlı Padişahları nezdinde ne denli itibarlı bir konumda olduklarını gösteren en önemli örneklerden biri de Murat Hüdavendigar'ın Malkara'da yaşayan Yeğan Reis Baba'ya gösterdiği ihtimamdır.

1366 yılında Malkara'ya gelen Sultan Murat Hüdavendigar, Yeğan Reis Baba'ya icazet vererek bir köy bağışlamıştır. Hükümdarlığını ve devlet adamlığını bildiğimiz Sultan Murat'ın, Alperenler, Horasan Erenleri ve Ahi Gazi devrinin son mümtaz siması ve Ahilerin şeyhi olduğunu Malkara'da Yeğan Reis Baba'ya icazet vermesinden anlıyoruz.

Yegân Reis’e izâfeten bu köye Yegân Reis köyü adı verilmiştir. Murâd-ı Hüdâvendigâr’ın Malkara’daki bir başka köyü de Aydın Şeyh’e vakfettiği biliniyor.

Osmanlı padişahlarının düzenledikleri seferlere bizzat katılan ve fütûhâtı Osmanlı Ordularıyla birlikte gerçekleştiren gönüllü sivil kuvvetlerin başında dervişler zümresi gelmektedir. Osmanlı Ordularıyla birlikte Rumeli'de seferlere katılan Yeğan Reis Baba gibi dervişlerin fethettikleri yerlerde köyler kurup yeni iskân alanları açtıkları bilinmektedir.

Bu yapıcı hizmetleri karşılığında bölge halkları, zamanla yaşadıkları köylere onların ismini vermişlerdir. Malkara'da da bugün bu isimleri taşıyan köylerin olduğunu görüyoruz. 

Rumeli'deki yerleşkelerin çoğu boş toprak bulmak ve kendilerine yer ve yurt edinmek için gelip yeni açılan Rum memleketlerine yerleşen göçebe Türkmenler tarafından kurulmaktadır. Dolayısıyla yeni açılan veya boş bulunan bu topraklar üzerinde mülklerin tesisi buraları şenlendirmek, imar ve iskân etmek noktasında büyük rol oynamışlardır. Boş toprak aramak, dağdan ve bayırdan toprak açmak, iskân edilemeyecek bir halde ıssız, tenhâ ve vahşî bir tabiat ortasında, hırsız yatağı yerlerde yerleşmek gibi işler ise ancak azimli insanlar tarafından yapılabilir. Hatta Osmanlı Devleti yolların güvenliğini sağlamak, yolcuların seyahatlerini emniyette kılmak, mübâdele işlemlerini gerçekleştirmek için bu şahsiyetlerden yararlanmıştır.

Haftaya Farklı Bir Konuda Görüşmek Üzere...

 

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Malkaram Şehir Portalı