Yılmaz Dalgıç
İçimizdeki Ermeniler
15 Haziran 2016 Çarşamba 12:10:11
Bu Yazı 1423 defa okundu.

İçimizdeki Ermeniler [i]

Değerli dostlar son dönemde 1915 Ermeni Tehciri sebebiyle bir takım çıkarcı devletlerin sözde soykırım yasaları ile Türkiye’mizi sıkıştırıp işlevsiz hale getirmek için nasıl bir mücadele içine girdiklerine şahit olmaktayız. 

Son olarak Alman parlamentosunda sözde soy kırım yasasının kabul etti. Emperyalist devletlerin Türkiye üzerinde kurmaya çalıştığı hegemonya, özelde ise Orta doğunun ( Suriye, Irak, Işid, Pkk ) ekseninde yeniden şekillendirilmesinde Türkiye’yi dünya kamuoyu önünde yalnız bırakmaya, kurmak istedikleri oyunun dışında tutmaya yönelik bir girişim olmuştur.

Değerli dostlar.

Eskilerin tabiriyle Gâvur, Gâvurluğunu yapacaktır. Lakin benim meselem içimizdeki gâvurlarla.

Alman parlamentosunun kararına sevinen kendini bilmez kişilerin ve siyasi partilerin bulunduğunu bu kararlar üzerinden hükümeti eleştirdiklerine şahit oluyoruz. Aynı güruh Hrant Dink suikastını bahane ederek sokaklara dökülüp Hepimiz Ermeni’yiz sloganları atarak eylemlerini ve tavırlarını Gezi olaylarında da zulüm 1453’de başladı diye duvar yazıları yazacak kadar alçaldıklarını ve Ermenileştiklerine şahit olduk.

Hayranı oldukları batı medeniyetinin temsilcileri konumundaki Fransa’nın Cezayir’de, İtalya’nın Trablus’ta, Etiyopya’da İngilizlerin Avustralya Aborjinlerin, Hindistan ve Çin’de, Belçikalıların Kongolulara, ABD nin Amerikan Yerlilerine, Almanların Namibyalılara, Yahudilere, Çingenelere ve Polonyalılara, Rusların Çerkezlere, Kırımlılara, Ukraynalılara yaptıklarını görmezden gelmektedirler.

 Tarihine, Ecdadına, dedesine düşman bu tipler utanmadan Ermenilerden çok sözde soykırımı savunmakta,  her platformda milli ve manevi değerlerimize hakaret etmektedirler.

Türkiye’nin yükselmesine, güçlenmesine karşı duranlarla kol kola girip ödüller verdiklerine şahit olmaktayız.

Ne kadar milli olduğumuza bir örnek Bakanlarımızdan biri bizim tarihimizde soykırım yoktur diyor,  Milletvekili bir hanımefendi Madımak örneğinden yola çıkarak soykırım vardır demeye çalışıyor.

Bu zihniyet Milli ve Dini olan her şeye karşı çıkmakta batılı olmak veya batı medeniyetinin yaptığı her şeye evet diyecek kadar Mankurtlaşan, dâhili bedbahtlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

İçimizdeki Ermeniler kimlerdir!

Osmanlı İmparatorluğunun halklarından olan Pakraduni[ii], Ermeni, Rum, Bulgar, Sabetayistler[iii] İmparatorluğun son kalesinin Türkiye Cumhuriyetine Dönüşmesi, Yeni Cumhuriyetin Ulus Devlet anlayışı sebebiyle Kriptolaşan (Kendilerini Gizleyerek)  devletin asli unsuru olan Müslüm an halkların arasına karışmışlardır.

Kriptolaşan Ermeni ve Yahudiler Türkiye’de ticaret, siyaset ve medyada da kendi kimliklerini gizleyerek, çok önemli köşe taşlarını ele geçirmiş özellikle de ilericilik, modernleşme adı altında dini ve milli olmayan birçok yenilikler ile yeni Cumhuriyetimizin kültürel yapısına etki etmişlerdir.[iv]

 Ermeni isyanlarını Osmanlının Tebaa-i Sadık’a ( Sadık Tebaa) olarak isimlendirdiği Gregoryen Ermenilerinin değil, Pakraduni Ermenilerin çıkardığı söylenmektedir.

Eski Türk Tarih Kurumu Bşk. Yusuf Halaçoğlu’nun şu açıklaması manidardır. Nüfus sayımı ve Salnamelerden Türkiye’de beşyüz bin Kripto Ermeniler olduğunu, bu Ermenilerin; Ermeni, Kürt veya Alevi kimlikleri altında gizlendiklerini söylemektedir.   

Gerçek Kürt ve Alevi vatandaşlarımızı tenzih ediyorum. Bugün devletimizin başına bela olan radikal sol örgüt liderlerinden, PKK  terör örgütünün başında bulunanların Kripto Ermeniler olduğu istihbaratçılar ve araştırmacılar tarafından dile getirilmektedir.

Türkiye’de terörün de bu kaynaklardan beslendiğini unutmayalım!

Kripto Ermeni olarak bilinen bu vatandaşlar artık kendilerini gizlemiyorlar. Dersimli(Tunceli) Ermeniler adlı bir dernek kurarak “Kripto Ermenileri bile özlerine dönmeye” çağırıyorlar. Vaftiz olup Kilise kuruyor Tunceli’de, Van’da Erivan’a ziyaretler yapıp ayinler düzenliyorlar.[v]

Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı siyaseti izledikleri ve bizleri içerden vurdukları görülmektedir.

Kripto Ermeniler, Kripto Sabetayist’lerin ne kadar milli olacakları kime hizmet edecekleri malumunuzdur.

Gâvur gâvurluğunu yapsın.

“Onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.”[vi]

Çıktığımız kutlu yolculuğumuzda mazlumun yanında olmaya, zalimin zulmüne dur demeye gayret edeceğiz. İnsanın ve İnsanlığın kurtuluşuna rehber olmaya, İnancımızdan aldığımız güçle, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Selam ve dua ile.

 

[i] Bu yazıda bahsi gecen Türkiye’mizde yaşayan Ermeni, Rum, Yahudiler azınlık olarak Anadolu’nun aslı halklarından olan vatandaşlarımız kastedilmemiştir.

[ii] Pakraduniler; Ermeni görünümlü gizli Yahudiler.

 

[iii] . Sabetayist;   Müslüman görünümlü gizli Yahudiler. Konuyla ilgili Prof.de. Abdurrahman Küçük Dönmeler Tarihi kitabını tavsiye ederim.

 

[iv] Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde bir yazımız olacaktır.

 

[vi] Enfal suresi:30

 

 

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Malkaram Şehir Portalı